Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program Pozytywnego Zdrowia

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program Pozytywnego Zdrowia

logo Norway grants

 

 

 

 

Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia, zdrowie to nie tylko brak choroby lub niedyspozycja zdrowotna, ale całkowity fizyczny, psychiczny i społeczny dobrostan człowieka. Do czynników wpływających na zdrowie zalicza się czynniki związane ze środowiskiem życia, obszarem biologii i genetyki, zachowaniami i stylem życia oraz czynniki psychospołeczne. Najczęściej analizuje się je z punktu widzenia negatywnego wpływu na zdrowie i dobrostan.

Ostatnimi czasy coraz częściej pojawia się przekonanie, że analiza wyłącznie czynników ryzyka nie oddaje pełnego obrazu czynników wpływających na poziom zdrowia ludności. Do takiej analizy należy również włączyć pozytywne zasoby i czynniki zdrowotne. Zakłada się, że te pozytywne czynniki mogą nie tylko korzystnie wpływać na zdrowie, ale również łagodzić negatywne konsekwencje czynników ryzyka. Innymi słowy, mogą one pełnić istotną rolę nie tylko w zapobieganiu chorobom i profilaktyce zdrowia, ale również w promocji zdrowia i dobrostanu. Identyfikacja i promocja czynników pozytywnie wpływających na zdrowie i dobrostan (nie tylko eliminowanie i/lub ograniczanie działania istniejących czynników ryzyka) są bardzo ważne zwłaszcza w obliczu dynamicznie zmieniających się struktur demograficznych, głównie związanych ze starzeniem się populacji, zmieniających się stylów życia (np., siedzący tryb życia, e-papierosy) oraz wyzwań środowiskowych.

Celem projektu jest analiza wybranych pozytywnych czynników oraz ich wpływu na zdrowie i dobrostan, jak również wskazanie, które polityki będą najbardziej skuteczne w ich promowaniu. W szczególności, projekt POS-H-PRO będzie się koncentrować na badaniu:

- wpływu pozytywnych czynników w życiu codziennym oraz zawodowym łagodzących negatywne efekty chorób, dystansu społecznego i ekonomicznego lockdown’u związanego z pandemią koronawirusa Covid-19,

- wpływu (1) receptywnego i (2) aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce na długość życia, zdrowie i dobrostan,

- czynników wpływających na poczucie celu i sensu życia; które jest rozpoznawalnym czynnikiem pozytywnie wpływającym na zdrowie i długość życia; nie są natomiast rozpoznane jego determinanty.